Dåb, konfirmation og vielse

Information om dåb, konfirmation og vielser i Damsholte sogn

Dåb

Alle mennesker kan blive døbt. Dåben finder sted ved gudstjenesten om søndagen, almindeligvis kl. 10.30. Som noget nyt tilbyder vi også lørdagsdåb én lørdag om måneden. Ring eller mail  til præsten for at få oplyst datoen.

Dato for dåb aftaler man med sognepræsten ved den samtale, man har inden dåben. Til en dåb skal man finde 3-5 faddere, som præsten både skal have navn og adresse på. Er man som forældre ikke gift, skal man medbringe omsorgs- og ansvarserklæring for sit barn. Under samtalen skal man også være velkommen til at komme med forslag til salmevalg, som der så vidt muligt vil blive taget hensyn til.

Konfirmation

Konfirmationen i Damsholte kirke finder sted....

For at blive konfirmeret skal man være døbt og have deltaget i undervisningen. Man skal desuden have fortrolighed med gudstjenesten, hvilket betyder, at man skal have deltaget i 10 gudstjenester inden konfirmationen. Er man endnu ikke døbt, døber jeg dig meget gerne!

 
Vielse

Dato og tidspunkt for vielse aftales med præsten.  Samtidig aftales også tidspunkt for en samtale. Til samtalen skal I medbringe en "prøvelsesattest", som I får i jeres kommune, og som højest må være 4 måneder gammel. I skal også have fundet 2 vidner til jeres vielse. Under samtalen vil I ligeledes få afklaret spørgsmål vedrørende pyntning af kirken, salmevalg, "salmeark/folder", vielsesringe, fotografering m.m.

Er man borgerligt viet, kan man få en kirkelig velsignelse over sit ægteskab.