Begravelse og bisættelse

Information om begravelser og bisættelser i Damsholte sogn.

Ved dødsfald kan De henvende Dem til præsten. Herefter kan det aftales, hvornår og hvordan bisættelsen/begravelsen skal foregå.  Det er desværre ikke længere muligt at få foretaget begravelse eller bisættelse om lørdagen, da graveren har fri denne dag.


På Damsholte Kirkegård kan De vælge mellem fire forskellige typer gravsted:

1. Lille urnegravsted
De små urnegravsteder på kirkegården er udlagt med plads til to urner i hvert gravsted. Kirkegården udplanter og klipper gravstedshækken. Men man kan selv bestemme, hvordan gravstedet i øvrigt skal anlægges. Som gravstedsejer er man forpligtet til at sørge for gravstedets pasning i fredningsperioden. Fredningsperioden på almindelige urner er 10 år, hvorefter gravstedet kan fornys.

2. Kendt urnefællesgrav
Urnegravstedet er udlagt i græsplæne. Gravstedet er markeret af en gravsten, som er nedlagt i plænen. Der må ikke udplantes blomster omkring denne form for gravsted, men afskårne blomster og potteplanter er velkomne i en enkel vase, ligesom kranse og mospuder til jul og andre mærkedage.

3. Anonym urnefællesgrav
Urnegravstedet er udlagt i græs uden markering af selve graven. Det er ikke muligt at deltage ved urnenedsættelse, og den enkelte grav oplyses ikke. Kirkegården passer hele området. Der må ikke plantes blomster på området, men afskårne blomster og potteplanter er velkomne. Til jul og ved mærkedage er kranse og mospuder også velkomne. Fredningsperioden er 10 år, og gravstedet kan ikke fornys.

4. Kistegravsted
Et kistegravsted kan udlægges med en eller flere pladser. Kirkegården udplanter og klipper gravstedshækken, men i øvrigt kan De selv bestemme, hvorledes gravstedet skal anlægges. I gravstedet kan foruden kister også nedsættes urner. Som gravstedsejer er man forpligtet til at sørge for gravstedets pasning i fredningsperioden. Fredningsperioden er 30 år, hvorefter gravstedet kan fornys.

 

Værd at vide om anlæggelse og pasning af gravsted
Ved nyanlæggelse af et gravsted eller omplatning af et etableret gravsted, er der to forhold, som det er vigtigt at kende til.

Det første er, at jorden på Damsholte kirkegård er meget tør, da hele kirkegården hviler på gammel havbund. Geologisk er der tale om en stor sandbanke, der virker som et naturligt dræn. Derfor er undergrunden ikke egnet til planter og træer, som kræver meget vand og en god og kraftig muld.

Det andet er, at når der tilplantes, skal der holdes en god rivebreddes afstand til hæk og andre planter. Afstanden er nødvendig, fordi kirkegårdens personale skal kunne renholde og vedligeholde gravstedet, så det fremstår pænt og ordentligt. Afstanden til hæk og beplantning skal også overholdes ved gravstenens placering.

De er altid velkommen til at kontakte graveren, hvis der er yderligere spørgsmål - det være sig om beskæring af buske og træer eller vedrørende vedligeholdelse, renholdelse, granpålægning, udplantning af nye blomster og planter eller andre forhold.

 

Damsholte Graverkontor:

Graver Anne Skov Nielsen eller gravermedhjælper Michael Hansen
Grønsundvej 294
Damsholte
4780 Stege
Tlf. 55 81 62 25

E-mail: dhgraver@mail.dk


Åben: Tirsdag til fredag mellem klokken 12.00 og 13.00