Damsholte kirke
image
  • Log på
  • Søg
  • Kontakt
  • Udskriv
  • Sitemap

Menighedsråd

Menighedsråd og kirkepersonale i Damsholte SognNæste menighedsrådsmøde er 21. august 2013, kl. 19 i præstegården.

.................................................................................................................

Damsholte kirkes menighedsråd fra 2. december 2012, 1. søndag i advent, hvor det nye råd er trådt til:


Menighedsrådsformand og stående udvalg Birgit Rasmussen, Frenderupgade 31, 4780 Stege, tlf.: 55 81 61 11. Mail: k.b.ras@dlgmail.dk


Næstformand, kontaktperson, stående udvalg og valgbestyrelse Jørn Elo Hansen, Orehældvej 5, 4780 Stege, tlf.: 55 81 64 70. Mail: jeh@oci.dk


Kasserer og aktivitetsudvalg  Jessica Gress-Wright, Marienborg Allé 3, 4780 Stege, tlf.: 55 81 63 90. Mail: jessica_gress_wright@hotmail.com 


Sekretær: Svend Ove Madsen, Lerkildevej 2, 4780 Stege, tlf.: 55 81 62 95


Menigt medlem og aktivitetsudvalg Niels A. Skovgaard Christiansen, Hjelmgade 26, 4780 Stege, tlf.: 55 81 60 68. Mail: nielsac@gmail.comSuppleanter:


Erna Marie C. Pedersen, Hjelmgade 21, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 60 47 Mail: epedersen@mail.dk


Hanne Refsing Nielsen, Grønsundvej 145, 4780 Stege. Tlf.:55 81 63 02 Mail: sparresminde@mail.dk


Linda M. Lykke Nielsen, Marienborg Allé 2, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 81 28 Mail: ln@moenhuset.dk


Svend Børge Jensen, Rugbakken 4, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 50 10. Mail: borgeoglilianjensen@mail.dk


Aksel Brinck Jensen, Grønsundvej 255, 4780 Stege. Tlf.: 40 70 80 51. Mail: aksel@publikum.biz

.................................................................................................................

Kirkeværge Jørn V. Andersen, Frenderupgade 24, 4780 Stege, tlf.: 55 81 60 80. Mail: inge-jorn@andersen.mail.dkRegnskabsfører: Revisor Karin Skovgård, Oregårdsvej 1, 4780 Stege, tlf.: 55 81 35 70. Mail: ks@karinskovgaard.dkBygningssagkyndig: Hans V. Olsen, Basnæsvej 4, 4780 Stege, tlf.: 55 81 61 16


....................................................................................................................

 

Personale ved kirken:

Søren Elgaard Laursen, Nylukkevej 4, 4792 Askeby. Tlf.: 23 81 86 51. Mail: s.e.laursen@mail.dk

Kirkesanger Lisbeth hilligsøe, Egeløkkevej 5, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 60 73. Mail: lbh1@live.dk


Graver Anne Skov Nielsen, St. Lindgade 14, 4780 Stege, kontortlf.: 55 81 62 25. Mail: dhgraver@mail.dk


Gravermedhjælper: Michael Hansen, Sprovegade 8, 4780 Stege, tlf.: 55 81 62 08.

Mail:dhgraver@mail.dk

 

Fortælleværkstedet tilrettelægges af: Lilian og Børge Jensen, Rugbakken 4, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 50 10. Mail:borgeoglilianjensen@mail.dk; Erna Marie C. Pedersen, Hjelmgade 21, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 60 47. Mail: epedersen@mail.dk og Søren Rabjerg, Rytsebækvej 40, 4780 Stege. Tlf.: 55 81 63 36.Korrekturlæser på kirkesiden: Inger Tofte, Hjelm kobbel 9, 4780 Stege, tlf.: 55 81 61 21. Mail inger.tofte@dlgmail.dk

Opdateret  08-07-2013 /  af  admin
Næste gudstjeneste

KALENDER

Tirsdag den 18. november og 25. november kl. 17-22 inviteres du til deltagelse i TV-Møn's optagelse af årets julekalender i Damsholte kirke. Du vil få lejlighed til at synge med på nogle af sangene, men ellers henstiller man til, at der er nogenlunde roligt i kirken under optagelserne. Du må også regne med at blive filmet. Du skal være velkommen til et anderledes møde med kirken! 
Venlig hilsen Menighedsrådet og Eva, sognepræsten

 
 

Oktober


2. oktober kl 19.30 i kirken:

Gospelkoncert med Møns Gospelkor under ledelse af Caroline Stricker Jørgensen


5. oktober kl. 11.00 i kirken:

Indskrivningsgudstjeneste for nye konfirmander. Eva Brinck Jensen.

12. oktober kl. 14.00 i kirken:

Eftermiddagsgudstjeneste. Eva Brinck Jensen


19. oktober kl. 10.30 i kirken:

Højmesse. Knud Munck


26. oktober kl. 10.30 i kirken:

Højmesse. Eva Brinck JensenNovember


2. november kl. 16.00 i kirken:

Allehelgensgudstjeneste, hvor vi mindes og tænder lys for dem, vi har mistet. Frans Jacoby (guitar) og Michael Nielbo (tværfløjte) vil sammen med organist Søren Laursen spille under gudstjenesten. Hjertelig velkommen!


5. november kl. 14-16 i Damsholte præstegård:

Velkommen til sorggruppe!


8. november kl. 15.00 i kirken:

"I Aksel Schiøtz's fodspor". Koncert med Lise og Martin Cholewa


9. november kl. 10.30 i kirken:

Højmesse. Eva Brinck Jensen


12. november kl. 14.00 i præstegården:

Sangeftermiddag i Fortælleværkstedet med organist Søren Laursen og kirkesanger Lisbeth Hilligsøe. Forslag til sange modtages gerne!


13. november kl. 17.00 i kirken:

Fra sin store fortællestol fortæller Tina Corneliussen historie. Sofie Lindhardt (tværfløjte) og Søren Laursen (orgel og klaver) spiller ind imellem, og bagefter inviteres alle på suppe og hjemmebagt brød. 


16. november kl. 14.00 i kirken:

Eftermiddagsgudstjeneste. Knud Munck


19. november kl. 16-18 i præstegården:

Menighedsrådsmøde


23. november kl. 9.00 i kirken:

Morgengudstjeneste. Eva Brinck Jensen


26. november kl. 14-16 i Stege præstegård:

Alle er velkommen til sorggruppe.


28. november kl. 10.00 i kirken:

Juledukketeater for de mindste


30. november kl. 16.00 i kirken:

Adventsgudstjeneste med organist Carl Jørgen Nielsen og trompetist Mads Sørensen. Vi kommer til at høre dejlig smuk julemusik, en fortælling og vi vil også selv synge julen ind og se nogle af Carl Jørgen Nielsens smukke billeder. Vi byder også på et lille juletraktement. Velkommen til alle. Liturg Eva Brinck Jensen

Næste aktiviteter